Pagina's

woensdag 12 juli 2017

maatwerk


Maatwerk en de zorg voor de gehandicapte medemens. Een nieuwe wet en zorg op maat. Eerst kijken wat je zelf kunt, wat iemand anders voor je kan doen en dan wat overblijft voor de betaalde zorg. Hulp vragen is niet echt 1 van de sterkste eigenschappen van de mens en dat wordt wel gevraagd als het om deze nieuwe manier van werken gaat.
Emmen heeft men verdeeld in ik meen 6 gebieden met een centraal toegangspunt en verschillende organisaties die zorg aanbieden. Zelf ben ik geen zorg (meer) nodig op het inloophuis na dan en dit valt buiten de indicatie en daar kun je je zonder verwijzing voor aanmelden 😊 Het geld is de leidraad als het gaat om deze verandering en de zorg zal er goedkoper door worden. Althans dat is de verwachting..
Maatwerk en werk en ooit gewerkt bij een sociale werkplaats. Mensen met een verstandelijke beperking zijn er in de meerderheid en wat is een verstandelijke beperking maar dit terzijde. Psychiatrie en maatwerk voor kennen ze niet en daardoor haakte ik op een gegeven moment weer af. Maatwerk klinkt positief maar als het geld leidend is, kan het verkeerd uitpakken en ook dat heb ik gezien en ervaren.

Groepen mensen en mensen onderverdelen in hokjes. Las vorige week iets over hoog en laagopgeleid en de verschillen als het gaat om het pensioen. Zoals jullie nu wel weten worden we gemiddeld ouder en daardoor duurder. Later met pensioen is 1 van de maatregelen om dit duurder worden tegen te gaan. Hoogopgeleid wordt gemiddeld ouder dan laagopgeleid en kan eerder stoppen met werken omdat ze het financieel beter voor elkaar hebben dan laag opgeleid. Laagopgeleid en later met pensioen en hier minder lang van kunnen genieten dan hoogopgeleid. Maatwerk lijkt me een betere oplossing. Kijken naar de zwaarte van het werk en de verdiensten en daar het pensioenstelsel op aanpassen. Eerlijker en rechtvaardiger. AOW alleen voor de mensen die het echt nodig hebben en iets meer natuurlijk. En de rijken hebben genoeg en hoeven geen AOW. Beroepen onderverdelen en lichamelijk en geestelijke zwaardere beroepen mogen eerder stoppen met werken. Politiek en een politieke keuze. Dat zou dit kunnen zijn en dan moet lager opgeleid zonder uitzondering hetzelfde gaan stemmen. Strijd en strijd en kom op voor je recht!!
Maatwerk en ik denk even aan mijn huwelijk. Kiezen voor elkaar en in voor en tegenspoed door het leven gaan. Elke relatie zou je maatwerk kunnen noemen. Op elk potje past een dekseltje en het is ook persoonlijk. Je kunt niet zonder meer van partner ruilen en  een ander dekseltje of potje vinden. Liefde is maatwerk en dat is het leuke van de liefde. Houden van en daar zijn geen regels voor en mag persoonlijk zijn. Het is 1 van de leuke voorbeelden van maatwerk 😊

Maatwerk en ik ben wel een voorstander voor maatwerk als het om de zorg voor de gehandicapte en zwakkere medemens gaat. Geld mag dan niet lijdend zijn en de zorg moet voorop staan. Maatwerk en pensioen en ook dat lijkt me wel een goed idee en eerlijker dan zoals het nu is.

Maatwerk voor de bijstand en andere uitkeringen en ook dat lijkt me wel een goed plan. Meer geld voor wie werken onmogelijk is en minder geld voor wie al meer dan genoeg heeft.
Maatwerk….

Geen opmerkingen:

Een reactie posten