Pagina's

dinsdag 28 februari 2017

verkiezingen15 maart is het weer zover en we mogen weer stemmen. Verkiezingen en een lange traditie. We leven in een democratie en een ieder heeft een stem en recht om te stemmen. Om de 4 jaar stemmen en kiezen we de tweede kamer. Op hun beurt vormen een aantal politieke partijen de regering en besturen en 4 jaar de macht hebben. Naast een democratisch land is ons land ook kapitalistisch en het geld staat bovenaan. Burger zijn en inwoner van een land en dan hoort het niet alleen om geld te gaan. Een politieke partij belooft alle werkenden 500 euro en 4 jaar geleden een andere politieke partij die alle werkenden 1000 euro extra beloofd. En de indruk krijgen dat geld het allerbelangrijkste is bij de verkiezingsstrijd. Tweedeling en werkenden en niet werkenden en werkenden mogen meer geld dan niet werkenden. De zorgverzekering. Ook een thema en de eigen risico en een stijging van de premie en daarin hebben velen ook geen zin. Leven en mens zijn en hoe belangrijk geld dan kan zijn. Zomaar twee thema’s bij deze verkiezingen en soms keren ze altijd weer terug. Het geld en het verschil.
Meer dan 25 partijen doen mee en geen record. Er was eerst sprake van 80 partijen en velen zijn afgevallen. Ik weet nog niet uit hoeveel partijen we in Drenthe de keuze hebben en niet iedere partij vind Drenthe interessant genoeg.

Problemen en problemen in ons land en in de wereld en denken dat de politiek voor veel van deze problemen een oplossing heeft. Een mening mogen hebben en een eigen mening voor de oplossing van deze problemen. De asielzoeker is ook een verkiezingsitem en de asielzoeker kan gevaarlijk zijn voor ons comfortabele leventje en onze manier van leven in gevaar brengen. Europa en de euro en de macht en velen willen Nederland weer zelfstandig zien en minder macht voor Europa en sommigen willen weer een eigen munt. Ook hier wordt door de politiek op ingespeeld.

Thema’s en wat is belangrijk? Persoonlijk vind ik de natuur 1 van de belangrijkste items en het steeds maar weer willen groeien en meer en meer. Genoeg is het nooit en kan de aarde dit wel aan. Minder aandacht voor groei en meer en meer en meer voor genoeg is genoeg. Aandacht voor de mens elders op deze mooie aarde die het niet zo goed heeft. Ontwikkeling stopt niet bij de landsgrenzen en mens zijn stopt niet bij de grens. Links zijn en solidariteit en samen en delen spreken me wel aan en genoeg is genoeg natuurlijk. Aandacht voor de zwakste schakel en niet alleen het recht van de sterkste.

Een stem hebben en mogen stemmen en ik ga zeker gebruik maken van dit recht en dan niet alleen aan mezelf denken en toch wel een beetje. Minder het recht van de sterkste en meer kiezen voor samen en delen en voor de natuur. Een evolutie binnen het kapitalisme lijkt me wel leuk en dat is denk ik voor de mens  de enige manier om te overleven.
Verkiezingen en een stemadvies. Mijn advies is vooral te gaan stemmen en goed te luisteren naar de ideeën van de verschillende partijen en je niet blind laten maken door de verschillende beloftes waar meestal niets vanuit komt. Kijk naar jezelf en wat is je eigen mening en je eigen belang en welke partij past daar het beste bij. Wil je dat men verder gaat op de ingeslagen weg of wil je het anders? Iedere stem telt en is belangrijk dus breng je stem uit !!

zaterdag 25 februari 2017

zorgen en waar ik me zorgen overmaakKiezer bezorgd om normen en waarden (Bron: nos teletekst vr 24 februari)
86 procent van de kiezers is bezorgd over de normen en waarden in Nederland, blijkt uit onderzoek van Ipsos voor de NOS. De meesten vinden dat het daarmee slechter gaat dan vijf jaar geleden en maar 9 procent verwacht verbetering.  Ook de gezondheidszorg en immigratie baren ruim 80 procent van de kiezers zorgen. De helft ziet de komst van niet- westerse immigranten als een bedreiging voor de Nederlandse normen en waarden. Een meerderheid vindt dat Afrikaanse migranten die naar Europa komen, moeten worden teruggestuurd. Over president Trump is maar 7 procent positief; onder PVV-stemmers is dat 30 procent.

Zorgen maken over en waar maak ik me zorgen over? De meerderheid en hoor ik als het om zorgen maken gaat bij de meerderheid? Normen en waarden. Tja aandacht voor elkaar en aandacht voor de zwakkeren en daar kan ik me weleens druk ommaken. De gezondheidszorg en de marktwerking. Een onmogelijke combinatie en sommige zaken moet je niet aan de markt overlaten. Immigratie en Afrikaanse mensen. Zag laatst een stukje over de Europese buitengrenzen en hoe die nu in Afrika liggen en hoeveel geld ernaar dat Afrikaanse land gaat om de mensen tegen te houden. Denk aan ontwikkelingsgeld en hoeveel geld er al die kant is opgegaan en ze hebben het er niet beter door gekregen. Een bodemloze put. En nu komen ze massaal deze kant op.

Ik maak me soms ook wel druk over de toenemende wereldbevolking en het toenemende kapitalisme. En het vele en vele geld en er komt steeds meer bij. De armoede en de rijkdom en het grote verschil tussen deze twee groepen. De te belangrijke rol van de handel en de economie en het ‘mooie’ systeem wat we hebben ontworpen om onszelf aan de gang te houden.

Las gisteren een open brief van Prinses Irene. Hieronder een klein stukje uit die brief.
De manier waarop we met de Aarde omgaan is economisch gedreven roofbouw. De enige waarde lijkt nog de aandeelhouderswaarde. De waarden die er werkelijk toe doen, zoals die van de natuur, de menselijke gezondheid en de sociale leefgemeenschap worden in de prijzen van de heilig verklaarde markt niet meegenomen.

Daar kan ik me wel weer druk om maken. De manier waarop we met de aarde omgaan en de te belangrijke rol van de economie. Ach ja maak me al zolang druk om de vele gekte in de wereld en de vele gekte in ons land. Ben er zelf ook weleens gek van geworden. Heb er geen zin meer in. Leuk om te lezen waar de Nederlander zich druk om maakt en hoe de gemiddelde Nederlander zijn of haar keuze bepaalt bij de verkiezingen en hoe weinig de Nederlander bezig is met de toekomst en de toekomst voor nieuwe generaties. Hoe slecht we luisteren naar mensen die het goed hebben en het goed zien. Ik denk even aan onder meer Prinses Irene en hoe we weer overgaan tot de orde van de dag en we denken even weer aan de Moslim en aan ons maandelijkse geld en we willen meer en meer geld en minder moslim natuurlijk en alles wordt duurder.

Balen kan ik nog wel als ik naar de tv kijk en ik hoor die gekte weer en de miljarden vliegen weer over de tafel en de vele meningen natuurlijk. Ik heb meestal geen zin meer om me daar echt druk om te maken. De gekte ligt dan weer op de loer. Ik kijk toe en verbaas me niet meer en ik geniet van het kleine en een dagje met mijn lief naar Limburg en wandelen en fietsen en ik kijk toe en zie het steeds gekker worden….

En heel misschien zijn we in de toekomst in staat ons echt te ontwikkelen en tijd voor een echte (r)evolutie binnen het mens zijn en ik ben bang dat dit een droom zal blijven…

donderdag 23 februari 2017

Muren en hekkenMuren en ik denk gelijk aan de muur tussen Oost en West-Berlijn. De tijd van het communisme en een stad verdeeld door een muur. Om mensen binnen te houden en om ze te beletten het land te verlaten. Muren nu weer actueel en ik denk even aan de VS en Mexico en de muur die men langs de grens wil bouwen. Niet om mensen binnen te houden maar om mensen buiten te houden. Binnen of buitenhouden. Het kan allebei. Zat een tijdje geleden naar een programma over muren en hekken te kijken en dan zie je dat er nog heel veel muren tussen landen zijn. En waarom eigenlijk? Stel me voor dat het leven in je land slecht is en dat er oorlog is en hierdoor geen toekomst en je hoort verhalen van anderen over het goede leven elders en je vertrekt. Geld en met geld is het gemakkelijk te vertrekken en zonder moeilijker en dat is weer een ander verhaal.
Je woont in een rijk land en het leven is er goed en geen oorlog en andere ellende en er komen mensen uit andere delen van de wereld naar je land. Zij willen dit ook en zij willen de ellende achter zich laten. Bang en bang dat die vreemdelingen het goede leven zullen vernietigen. Een ander geloof en andere normen en waarden en kunnen ze zich wel aanpassen aan je land. Angst en angst voor het vreemde van de vreemdeling. Ook voor de vreemdeling valt het niet mee. Een taal waar je niets van verstaat en de haat die je tegen kunt komen en de angst natuurlijk.
Muren houdt mensen buiten en moet je als Europa nu muren gaan bouwen om mensen die het ook goed willen hebben buiten te houden. De rijkdom delen en helpen bij de opbouw van de wereld en oorlogen en geweld en wat kun je als buitenstaander doen of niet doen natuurlijk… Overal vrede en overal het goede leven en de noodzaak om op zoek te gaan naar een goed en veilig plekje is er niet. Opvang in eigen regio en wij willen ze niet. Een vreemdeling met goede bedoelingen is altijd welkom en ik denk even aan de Turken en Marokkanen die in de jaren 70 naar ons land werden gehaald. Om te werken en tijdelijk en velen bleven.
Muren en ze zijn van alle tijden en op vele nivo’s. Ik denk even aan onze huizen en de vier muren die ons omringen en ons eigen plekje. Ik denk even aan die vele schuttingen waarmee we onze tuinen omringen. Ons plekje en privé en niet om te delen met de buurman en de deur op slot als we er niet zijn of gaan slapen. Mijn en dijn en eigendom en de dief buitenhouden. De kastelen van vroeger met de gracht en de dikke muren om de vijand buiten te houden. Deuren op slot doen en de gast moet eerst aanbellen en krijgt dan te horen of hij welkom is. Muren in het klein en in het groot. Delen en ik zie het wel eens als een plicht om de rijkdom en het goede leven te delen met mensen die dit niet hebben. Velen willen een goed leven en maar weinigen willen het delen. Als land, als werelddeel en in het klein je eigen huisje en je eigen grenzen die niemand ongevraagd over mag. 1 aarde en we zijn allemaal mensen van vlees en van bloed en het is leuker om eerst naar de overeenkomsten te kijken en pas veel later naar de verschillen. Een vreemdeling met goede bedoelingen hoort nog steeds welkom te zijn en stel je eens voor dat je zelf weg moet van je geboortegrond en niemand wil je.. Wat dan?