Pagina's

maandag 16 september 2019

morgen weer prinsjesdag

Morgen is het weer zover. De derde dinsdag van september en traditiegetrouw krijgen we het nieuwe beleid van de regering voor het komende jaar te horen. Belangrijker kan de financiΓ«le begroting zijn.

Wie mag meer en wie moet minder. Vele cijfers zijn al bekend en de werkenden krijgen er iets meer bij dan de niet werkenden. Waarom niet andersom… De werkenden krijgen er ook al iets meer van hun  baas en dat is dan nog niet genoeg. De kloof tussen wie werkt en wie niet kan wordt groter en groter.
Gelijk laten en alles bevriezen. Lijkt me ook wel een keer leuk. De lonen en uitkeringen stijgen niet en ook de prijzen blijven gelijk. De markt heeft even pech en mag even niet meer zijn werk doen.

Alles stopzetten en even niet meer en meer maar gewoon hetzelfde. Is voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste. Hoe mijn uitkering minder en minder is geworden. De inflatie en hoe alles duurder wordt en mijn uitkering niet mee mag gaan…
Minder en minder en wat klaag ik nu ? Ik wil toch alleen maar minder en minder.. Maar dan voor iedereen 😊, Voor de aarde en voor de generaties na ons. Zodat er ook voor hen nog iets overblijft….  

Of we bewaren de evolutie ook voor hen en dan mogen ze het anders en vooral beter gaan doen. Met de aarde op 1 en pas veel later de mens en nog veel later het geld….
Het beleid en we horen morgen ook wat de regering met al die miljarden belastinggeld wil gaan doen. Hoe men in het komende jaar omgaat en wat gaan ze doen voor de zwakkeren. Hoe men de geldzucht wat af gaat remmen. Of is het hebzucht ?

Lijkt me ook wel gezond. Naast een minimumloon en maximumloon en ook dat zou een evolutie zijn of is het een revolutie. Ook voor de winsten een maximum bedrag. En meer gaat naar de staat….
Hoe ongezond veel te veel winst kan zijn.. Ik denk even aan de schade aan de natuur en de aarde. Vandaag nog een keertje in de krant en men had jaren geleden al moeten stoppen met de gaswinning in de provincie Groningen. Dit wordt dan door een minister gezegd. Maar ja geld en nog eens geld.

Dromen van een droomrede en er is sprake van een trendbreuk of evolutie. Alles blijft even stilstaan en langzaam wordt het daarna minder en minder.
De zwakste schakel krijgt weer een betekenis en bij alle veranderingen gaan we eerst kijken naar de gevolgen voor de zwakste schakel. Het zal weer anders zijn.

Ik ga het morgen wel een beetje volgen. Het zal wel veel van hetzelfde zijn en meer en meer natuurlijk. Ik ben wel benieuwd naar de hoedjes van de dames en het wortelpak van de partij voor de dieren of is het dit jaar anders…
En natuurlijk het praatje van onze koning. Wetende dat hij dit niet zelf mag schrijven en het alleen maar mag voorlezen…..

zondag 15 september 2019

De beperkingen van het menselijk brein

Zonder na te denken hoeven we alleen maar te oordelen. En er wordt wat geoordeeld in ons landje. Soms wil ik ook alleen maar oordelen en meedoen met de oppervlakkigheid.

Vaker nog laat ik het oordelen achterwege. Kijken en zien zonder er direct een mening over te hebben. Meningen zijn er al veel te veel en meer dan genoeg.
De menselijke geest en hoe vaak het gebonden is aan hokjes. Zonder buiten de lijntjes te kunnen kijken. Hoe gemakkelijk hokjes zijn en hoe gemakkelijk het vormen van een mening dan is.

Zelf hou ik niet zo van hokjes en ook dat kan een beperking zijn. Als het gaat om het snappen van de mensen die in een hokje zitten.
Beperkingen en mijn eigen beperkingen en hoe ik ook beperkingen heb. Binnen en buiten de lijntjes en hoe het voor mij ontzettend moeilijk is binnen de lijntjes te blijven en hoe ik velen die binnen de lijntjes kleuren niet snap 😊.

Hoe we niet zonder beperkingen kunnen. Stemmetjes horen en hoe velen dit niet snappen. Hoe moeilijk het blijft om het uit te leggen. Mijn eigen hokje en hoe ik ook geen zin heb dit uit te leggen 😊.
Mijn eigen hokje en vliegen van hot naar her en eigenlijk blijft logica voorop staan. Verward en hoe mijn stemmetjes niet lijken op verward gedrag en ook dat is zeldzaam

Hoe graag mensen zeldzaam willen zijn en hoe we dat eigenlijk niet zijn. Allemaal onze beperkingen als het gaat om onze manier van denken en onze manier van kijken.
Ik wil nu even niet al te negatief zijn dus even de andere kant op. Hoe we samen kunnen leven en hoe we samen naar iets mogen kijken. Hoe we elkaars geest kunnen verrijken en hoe we samen tot een oplossing mogen komen.

Een probleem veroorzaakt door een bepaalde manier van denken los je alleen maar op door er met een andere bril naar te gaan kijken.  Hoe moeilijk een andere bril opzetten kan zijn en hoe we allemaal gevangen zitten in ons eigen hoofd.
Oh ja alweer negatief en hoe moeilijk het kan zijn dit om te draaien. Beperkingen en zonder beperkingen gaat het niet. Een grens aan onze geld en hebzucht en hoe veel kun je bezitten zonder schade te berokkenen aan…

Ook dat zijn grenzen die we vaak niet willen zien. Meer en meer en er zijn geen grenzen als het gaat om willen. Hoe leuk beperkingen kunnen zijn. Weten dat alles wat ik wil een onmogelijke droom is en daardoor steeds minder willen en hoe tevredenheid steeds dichterbij komt.
Willen dat iedereen me snapt en steeds maar weer uitleggen wat ik nu precies bedoel 😊. Op een dag ga ik het anders doen en me niet steeds maar weer verdedigen en kiezen voor..

Ach. Zolang ik nog niets beters te doen en nog steeds het idee heb dat ik iets te melden heb ga ik door. Nu even een boterham en dan even voor mijn lief een paar boodschappen doen en ook dat doe ik met veel plezier !!!

vrijdag 13 september 2019

de geest moet kunnen waaien

Ik stel me weleens voor dat ik me laat bekeren. Moslim worden en extreem zogezegd. Weg met de vrijheid van denken en alles moet in hokjes en ik moet haten en veroordelen.

Ik stel me weleens voor dat ik fan wordt van Geert Wilders. Weg met de moslim en weg met de moskeeΓ«n. Het gevaar gaan zien van dit beperkte geloof.
Ik stel me weleens voor dat ik op de partij voor de dieren ga stemmen. Veganistisch wordt en alle boeren gaan veroordelen. Grappig is dat ik bij de laatste verkiezingen op deze partij heb gestemd. Ik eet nog steeds met veel liefde mijn stukje vlees. Dat was dus niet de reden. Het is in mijn ogen wel de enige partij die het echt anders wil.

De geest moet kunnen waaien. Ik hou niet van hokjes en zal mezelf niet zo gauw in een hokje plaatsen. Bij een groep willen horen en hoe dat je denken kan beperken.
Soms is het leuk om beperkingen te hebben. Handig om de homo te gaan haten en iedereen om je heen is het met je eens. Op een dag ga je het anders zien en wordt je de vijand.

Leuk om zomaar wat te schrijven over oordelen en veroordelen en vooroordelen. Ergens bij willen horen en hoe ik mezelf dan moet verloochenen.
Leven in een vrij land en een eigen mening mogen hebben. Mensen die met alle winden meewaaien en ontevreden zijn. Het ontevreden zijn zorgt dan voor een stem op de tegenpartij en er zijn vele tegenpartijen 😊

Leven en laten leven en respect voor een ieder die er anders overdenkt. 1 van de vele voordelen van het leven in een vrij land. Hoe het respect wel wat minder wordt.
Kinderen die homo’s gaan haten en een ieder die niet gelooft wat zij geloven gaan haten. Respect is ver te zoeken en wordt ze ook niet geleerd.

Eigenlijk hoort dat niet thuis in ons landje. Respect is voor mij heel erg belangrijk en je mag er best anders overdenken dan ik maar wil je er om vechten en velen willen vechten……
Het valt me mee dat die zwarte piet discussie nog niet is begonnen. Hoe leer je je medelander kennen en hoe ver weg respect soms is. Haat en liefde en hoe ontevredenheid kan zorgen voor haat. Hoe geloof kan zorgen voor haat. Hoe een politicus op kan roepen tot haat. Hoe denken in hokjes vele beperkingen kent.

De geest moet kunnen waaien. Zonder grenzen en zonder beperkingen en zonder wat dan ook. Hoe leuk het is alles los te laten en hoe leuk het is niet beperkt te worden door een boek of door wat dan ook.
Links worden. Dus op de sp of pvda gaan stemmen of de communistische partij en hoe ik dan weer beperkt wordt in mijn mening en mijn manier van denken. Rechts zou ook kunnen en dat geeft nog meer beperkingen.

Gewoon leven in een land waarin ik mezelf kan zijn. Zonder dat er iemand is de me gaat haten om wie ik ben……
De geest moet kunnen waaien !!!

dinsdag 10 september 2019

het laatste woord

Afgelopen zondag zat ik weer eens een keertje naar Tegenlicht te kijken. Deze keer over oerbossen. Met name in Canada en hoe de mens hier op een niet zo respectvolle manier mee omgaat. Duizend jaar oude bomen die van de ene op andere dag gekapt worden. Alleen maar uit geldelijk gewin. Het verzet tegen de kap en hoe zinloos dit kan zijn. Ook werd er nog een bezoek gebracht aan een eiland met oerbos. Er was nog nooit brand geweest en ook de mens bemoeide zich niet met dit bos. Leuk om te zien hoe dit stukje natuur het zonder invloeden van de mens doet.

Nederland en hoe geen stukje land met rust wordt gelaten. De mens bepaalt en de natuur heeft zich alleen maar te schikken naar de wensen van de mens. Het bos in het mooie Emmen en hoe de mens bepaalt en alles stuurt en regelt. De natuur en hoe de mens de natuur uitvindt en bepaalt.
Lijkt me ook wel een leuk experiment. Een stukje Nederland of een stukje Europa dat door de mens met rust wordt gelaten. Een groot hek er om heen en verder geen bemoeienis. Een beetje is dit er al en ik denk even aan de oostwaardse plassen. Dieren zijn daar ook en te veel en dan moet de mens zich er toch weer mee bemoeien.
Een stuk land zo groot als de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. We gaan met zijn allen verhuizen en laten alles achter. Alleen maar theorie en in de praktijk zal dat niet kunnen.

Hoe in ons landje alles in evenwicht lijkt. Een goede mix tussen de ruimte die de mens nodig heeft en de ruimte voor de dieren en planten. Lijkt en meer ook niet. Ik denk even aan onze boeren en hoe ze hun land niet meer als onderdeel van de natuur zien. Alleen maar productie en meer en meer en gelukkig zijn er uitzonderingen en het zou andersom moeten zijn….
Voor de amazone en de Canadese oerbossen lijkt het me geen slecht idee. De mens laat het met rust en laat het zijn of haar eigen gang gaan. Bomen, al duizend jaar oud en hoe de mens ze niet met rust kan laten. Misschien zijn ze jaloers op de leeftijd van die bomen…

Hoe de mens altijd het laatste woord wil hebben en overal zijn stempel op wil drukken en hoe het dan mis kan gaan. We vergeten dat we maar een klein onderdeel zijn van de schepping. Naast de mensen heb je de dieren en de planten en samen moeten we het doen.
Hoe het lijkt alsof de mens altijd het laatste woord heeft. En de praktijk en hoe de natuur uiteindelijk het laatste woord zal hebben. Respect en des te minder respect we hebben voor bijvoorbeeld dat oerbos of het leven in de oceanen. Des te minder respect krijgen we terug.

Orkanen en hoe een oerkracht zo’n orkaan en heeft en de mens is niet meer dan een luciferstokje.
Respect en hoe geldzucht en hebzucht zorgt voor steeds minder respect voor de planten en de dieren en hoe we op een dag de rekening gepresenteerd zullen krijgen en of we dan nog zo oppermachtig zijn…..

zaterdag 7 september 2019

Hoe en wat te denken

Leer de kinderen hoe ze moeten denken en niet wat ze moeten denken. Eigenlijk hetzelfde. Hoe te denken en wat mag de conclusie zijn. Leer ze binnen de lijntjes te kleuren en ze gaan op een gegeven moment de conclusie trekken die ze moeten trekken.

Creativiteit en op de scholen leer je weinig creativiteit. Binnen de lijntjes en hoe abnormaal buiten de lijntjes kleuren op een gegeven moment wordt.
De grootste uitvindingen werden gedaan door mensen die moeite hadden met het kleuren binnen de lijntjes 😊. Hoe belangrijk creativiteit in het leven kan zijn.

Tv kijken en hoe we moeten denken. Een weekje tv en ik weet weer hoe ik moet denken. Alles voor meer en meer en alles voor de economie. 1 van de conclusies die je kunt trekken naar een weekje journaal.
Hoe anders het mag en kan zijn. De hersenspoeling en het moeten is er een leuk voorbeeld van. Ik hoor maar weinig mensen het woord mogen gebruiken als het gaat om naar het werk gaan, de school en nog veel meer dingen. Iets met plezier doen en het gaat niet zo snel om het mogen. Het moeten afschaffen en er mogen van maken en hoe we allemaal op elkaar lijken en allemaal moeten 😊.

Zelf heb ik het niet gauw over moeten. Iets mogen is veel leuker 😊. Ik mag me zo aankleden en ik mag dit op het internet plaatsen.
Hoe we moeten denken en hoe wordt ons elke dag weer door de strot geduwd. De westerse hersenspoeling is vergeleken met de hersenspoeling in ik noem maar Noord-Korea niet veel anders.

We mogen wel vrij zijn en we mogen anders denken. Zolang het maar binnen de lijntjes is 😊.
Toch voel ik me wel vrij,.  Ik word niet gelijk opgesloten omdat ik niet binnen de lijntjes wil kleuren. Ik hoef geen tv te kijken en ik hoef niet te werken en ik hoef niet mee te doen.

Creativiteit en leer de kinderen dat binnen de lijntjes kleuren niet altijd noodzakelijk is. Leer ze dat ze niet mee hoeven te doen. Leer ze het moeten af en leer ze dat alles mag en niets moet.
Leer ze dat meer en meer niet zaligmakend is. Leer ze de verschillen te zien tussen de verschillende denkwijzes. Leer ze dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft. Genoeg te leren 😊.

Blij en blij ben ik wel met mezelf. Hoe ik naar mensen kijk en hoe ik tv kijk. Hoe ik zie dat echte vrijheid soms ver te zoeken is. Blij dat ik niet de enige ben die het anders wil en het anders mag zien. En blij dat ik in sommige opzichten in een vrij land mag leven.
Meedoen met de massa en hoe dat een keuze mag zijn. Ook weten dat het voor velen geen keuze is maar normaal is geworden.

Een politieke partij die invloed wil hebben op het onderwijs. Laten we hier mee oppassen en hoe gevaarlijk dat kan zijn….. Hoeveel invloed het systeem nu al heeft op het onderwijs en toch blijven er gelukkig mensen die immuun zijn en gelukkig wel 😊

vrijdag 6 september 2019

wie ben ik....

Een mens die gaat voor het collectief en hoe zeldzaam dat in deze tijd kan zijn. Het individu staat centraal en wordt steeds belangrijker. Je ziet het overal en hoe belangrijk kan een mens zijn en veel belangrijker is het samen gevoel. In mijn ogen dan.

Het ouderwetse socialisme is een voorbeeld van hoe het kan. Ik verdien meer dan 4.000 euro per maand en ik geef de helft aan iemand die niet in staat is dit te verdienen. Heel normaal en heel sociaal. Hoe ik droom van een sterke overheid die een rem zet op de geldzucht van de sterkeren en er is voor de zwakkeren.
Weg met de marktwerking en de zorg wordt geregeld door de overheid. Weg met de marktwerking als het gaat om de basis. Gas en stroom en hoe het ook zonder handel moet kunnen. Een andere en menselijker economie zonder al te veel geld en met meer mens zijn……
De zorgverzekering en opereren. Niet om het opereren maar om het geld. Hoe de gekte regeert.
Als ik aan de macht was zou de zwakste schakel weer in ere hersteld worden. Hoe de sterkte van de ketting afhangt van de sterkte van de zwakste schakel. Hoe de zwakste schakel zich niet meer redt en afhankelijk is geworden van….
Oh ja ik dwaal af en ook dat mag. Terug naar samen en niet alleen. Hoe belangrijk het collectief kan zijn en hoe het individu in deze tijd veel belangrijker is.
Eigen eer en glorie en hoe bescheidenheid soms ver te zoeken is. Alles voor het eigen ikke en ikke en meer is er niet. En bescheidenheid siert nog steeds de mens.
Ooit zal het weer anders zijn en komt het besef weer terug. Weten dat niemand uniek is en we allemaal op elkaar lijken. Ook dat zie ik nu alweer terug. Het individu op nummer 1 en hoe velen op deze regel nu ook geen uitzondering zijn
😊
IK ben graag een uitzondering op deze regel en vind mezelf niet zo belangrijk. Ik hou van schrijven en de schrijfels dan weer delen. Misschien heeft iemand er iets aan en misschien niet
😊.
Een volk dat afscheid neemt van het liberalisme en het steeds meer en meer willen bij het grofvuil zet.. Kiezen voor genoeg is genoeg. De energietransitie en we moeten van het gas af. Tegelijkertijd blijven we kiezen voor nooit genoeg hebben.
Kijken naar wat ik nodig heb en kijken of dat minder kan en dan pas de rest. Kijken wat we als volk echt nodig hebben en kijken hoeveel energie we dan nog echt nodig hebben. En dan pas de windmolen en zonnepaneel.

De 1 iets meer en de ander veel minder. Wie ben jij dat je meer dan 200.000 euro per jaar mag krijgen voor wat je leuk vindt om te doen? Wie ben jij die geen geld genoeg heeft voor eten en drinken en naar de voedselbank moet? En wie ben jij om dat een keuze te noemen Of is het domheid en ieder voor zich en God voor ons allen en in God gelooft bijna niemand meer……...

En wie ben ik?

woensdag 4 september 2019

Dag zomer en hallo herfst


Zomer en hoe ik afgelopen zomer weer heb genoten van het licht. Het begin van de lente en hoe het steeds langer licht is. Met als hoogtepunt natuurlijk het begin van de zomer en de langste dag. Hoe ik heel veel buiten ben en het licht tot me neem. Een spons en hoe rustgevend het licht is.
Stress en hoe ik af en toe even weer merk hoe stressgevoelig ik ben en hoe buiten zijn en ook alleen zijn stress verminderend werkt.
Zomer en mooie weer en warmte. Twee en bijna drie hittegolven dit jaar. Eind juni bijna en rond de 24ste juli wel een hittegolf. Ook de verjaardag van mijn lief en hoe heet 40 graden wel niet is. Een nieuw record en hoe het steeds meer en meer moet. Behalve als het om ons klimaat gaat en hoe velen het graag koeler zien waaronder ik.
Ook onze kleinzoon van 7 jaren jong was die week bij ons en hoe hij geen last van die hitte had. Wij wel en een aangepast programma en spelen met water 😊. Een maand later. Augustus en weer een hittegolf. Nu niet warmer dan een graad of 31 en hoe verschillend het was met die hittegolf in juli. En eerder donker dus eerder lagere temperaturen.
Ook hadden we deze zomer meer regen dan die uitzonderlijke droge zomer van 2018. Normaal gesproken regent het iets meer dan 5 procent van de tijd en in de zomer mag het iets droger zijn.
Klimaatverandering en de bijdrage van de mens aan de opwarming van de aarde en een weg terug is er niet. Beperken en ons gaan gedragen kan helpen. Niet meer dan echt nodig is en wat is echt nodig? Hoorde ook iemand zeggen dat het kouder zal gaan worden en een nieuwe ijstijd dichtbij is 😊.
Zomer en niets mogen doen en het ook nodig hebben. Hoe deze zomer maar niet voorbij wilde. Tot een paar weken geleden had ik nog geen zin in de herfst. Balen dat het om 21.00 uur alweer donker was. Geen benul van tijd en voor mij ook een teken dat het goed met me gaat. Soms als het niet zo goed ging willen de dagen maar niet voorbij.
Ook bewust zijn van het licht en natuurlijk het donker en ook dat was ooit anders. Mooie avonden en buiten mogen zijn en nog even en de dagen worden weer korter dan de nachten.
21 september en dag en nacht komt weer in evenwicht en daarna wint het donker steeds meer en meer terrein. Ik heb wel weer zin in de herfst. Iets minder buiten zijn en weer de tv. Storm en regen en ook dat is dan weer even afwachten. Nu regent het even en morgen maar 16 graden. Nog even en 10 graden wordt weer normaal. En de jas kan weer aan. De korte broeken kunnen weer in de zomerkast en de herfst en winterkleding weer van de winterkast naar de dagelijkse klerenkast.
Ik geef deze zomer een 9. Genoten van het vele licht en van de aangename temperaturen. Ook echt kunnen beleven en genoeg ontspanning kunnen nemen. Kwetsbaar zijn als het gaat om stress. Hoe ik door mijn levensstijl aan te passen deze zomer weinig stress heb gehad.

Herfst en laat maar komen en nog even en ik krijg vanzelf weer zin in de winter en in de wintertijd !!!